prof. Kazimierz Karolewski
Prof. Kazimierz Karolewski

Pierwszy stopień specjalizacji w zakresie radioterapii onkologicznej uzyskałem w 1981 roku, drugi stopień w 1986 roku. Pierwszy stopień specjalizacji z ginekologii i położnictwa otrzymałem z wyróżnieniem w 1983 roku, drugi stopień w roku 1987. Posiadam również tytuł specjalisty w zakresie ginekologii onkologicznej. 10 lat pełniłem funkcję zastępcy kierownika Przychodni w krakowskim Oddziale Centrum Onkologii. Byłem wieloletnim konsultantem w Poradni Onkologicznej w Nowym Sączu. 25 września 2009 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał mi tytuł profesora zwyczajnego nauk medycznych.

Po ukończeniu kursów w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej w Warszawie od 1995 roku prowadziłem diagnostykę ultrasonograficzną narządu rodnego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej krakowskiego Oddziału  Centrum  Onkologii.  Wiedzę  w  tym   zakresie  oraz w dziedzinie  ginekologii  onkologicznej pogłębiałem  uczestnicząc w licznych konferencjach i szkoleniach krajowych i zagranicznych, między innymi w USA, Argentynie, RPA, Australii, Korei Płd. i wielu krajach Europy Zachodniej, równocześnie prezentując wyniki doświadczeń własnych i współpracowników z macierzystej placówki naukowo-badawczej.

Jestem członkiem ESGO, pięciu krajowych towarzystw naukowych (Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych, Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne).

Od 1981 roku prowadziłem zajęcia dydaktyczne w zakresie onkologii klinicznej dla studentów Collegium  Medicum  Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kadry lekarzy    specjalizujących   się  w  radioterapii i ginekologii. Prowadziłem również wykłady i ćwiczenia na kursach organizowanych przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Od 2006 do 2010 roku byłem kierownikiem Zakładu Opieki Ginekologicznej w Instytucie Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jestem autorem i współautorem ponad 80 prac naukowych opublikowanych w zagranicznych i polskich czasopismach naukowych i podręcznikach oraz licznych publikacji i wykładów popularno-naukowych dotyczących profilaktyki i leczenia nowotworów narządu rodnego u kobiet.  

Jestem członkiem Rady Naukowej Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytutu Badawczego, aktualnie zastępcą Przewodniczącego Rady i członkiem Komisji ds. Przewodów Doktorskich. Byłem wieloletnim członkiem Lions Club Kraków Śródmieście (wiceprezydent, następnie prezydent przez jedną kadencję), prezesem Stowarzyszenia Krakowski Komitet Zwalczania Raka w latach 2012-2022, obecnie jestem Prezesem Honorowym Stowarzyszenia. 

Zostałem uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi – 2011 rok, Złotym Medalem Za Długoletnią Służbę – 2016 rok nadanymi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polski, odznaką Honoris Gratia – 2021 rok przez Prezydenta Miasta Krakowa, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski – 2022 rok nadanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polski.

SPECJALIZACJA

ginekologia i położnictwo

ginekologia onkologiczna

radioterapia onkologiczna